Logo Nieuwegein Geins Geluk is een onderdeel van de gemeente Nieuwegein

Bloeiend Nieuwegein – Batau Zuid

Het doel van Bloeiend Nieuwegein is verhoging van de biodiversiteit in de buurt en betrekken van jeugd bij de natuur. Dit is gedaan door verhoging van het bloemenaanbod in de gemeente en zo meer leefruimte te bieden aan bijen en insecten. Er is een grasstrook omgezet...

Jubileum Buurttuin Cirkeltje Rond

Datum; 6 juli 2019 Locatie: Buurttuin Cirkeltje Rond, Fokkesteeg In 2014 zijn de eerste contouren gelegd van Buurttuin Cirkeltje Rond. Dit betekent dat de Buurttuin dit jaar haar eerste lustrum kan vieren. Na een aantal weken hard werken en de tuin klaar maken voor...

Opknappen plein Hoornscheschans/Rapenburgerschans

Datum: juni t/m december 2018 Locatie: plein Hoornscheschans/Rapenburgerschans Omschrijving initiatief: Het plein heeft een opknapbeurt ontvangen. De perken zijn opnieuw bepland met meer biodiversiteit en kleur. Ook zokn extra hanging baskets en bloempotten gevuld. Om...

Moestuintjes aan de Bertus Aafjeshove

Op een gedeelte van de speelplek aan de Bertus Aafjeshove zijn moestuintjes voor kinderen aangelegd. Kinderen uit de buurt wilden graag een eigen plekje om met elkaar te tuinieren. Ouders hebben samen het initiatief genomen om dit te realiseren in samenwerking met de...

Jeu de boulesbaan (Bakemonde)

Het aanleggen van een jeu de boules baan aan de Bakemonde die wordt beheerd door de initiatiefgroep. Ab van de Velde 030 – 6066834 / 06 – 22567717 abvelde@casema.nl