Logo Nieuwegein Geins Geluk is een onderdeel van de gemeente Nieuwegein

Wijknetwerk Fokkesteeg

Kunst en cultuur

In Fokkesteeg hebben inwoners zich verenigd om acties en bewonersinitiatieven te starten waardoor het nog prettiger wordt om in Fokkesteeg te wonen. Initiatieven zoals Cirkeltje Rond (gemeenschappelijke buurttuin gesitueerd vóór verzorgingscentrum de Geinsche Hof), Huize Humus (grote woongemeenschap op christelijke grondslag), wijknetwerk Fokkesteeg en zorginstellingen zoals onder andere de Geinsche Hof, Van Baarenhove (aanleunwoningen). Reinaerde en Humanitas zijn zelf specialist in het wonen in hun eigen buurt en kunnen zelf het beste de acties en initiatieven opzetten om het woon- en leefklimaat in de wijk te verbeteren.

wijknetwerkFokkesteeg@gmail.com;
e.reinking@Nieuwegein.nl; sociaal programmeur Zuidoost,
doorkiesnummer 030-607 1827

www.Nieuwegein.nl/eigenwijks
Twitter: @eigenwijksngein
Facebook: www.facebook.com/fokkesteeg
www.nieuwegeinsewijken.nl/fokkesteeg

Ook een goed idee

Kijk dan hier voor een stappenplan!

Uw activiteit ook op deze site?

Ontvangt u geen Geins Geluk bijdrage maar wilt u wel uw maatschappelijke activiteit op deze website hebben?
Vul dan onderstaand formulier in. Wij zetten dan na contact, de initiatieven op de website.

Formulier verzoek tot plaatsen activiteit