Logo Nieuwegein Geins Geluk is een onderdeel van de gemeente Nieuwegein

F(eest)erdinand

Op 23 september hebben we in de Ferdinand Bolhage een straatfeest georganiseerd. In totaal waren er meer dan 20 huishoudens aanwezig op de dag. Het straatfeest begon om 15 uur met spelletjes voor de kinderen en koffie, thee en limo. De kinderen konden verschillende...

Achtertuin Kokkebogaard

Zaterdag 17 September was de opening van “Achtertuin Park Kokkebogaard” gelegen in de Wijk Zuilenstein. Onder grote belangstelling van bewoners, sponsoren en andere genodigden heeft Guido Bamberg dit deel van het park geopend. De dag begon helaas regenachtig, maar na...

Buurt barbecue juni 2022

De barbecue vond plaats op zondag 26 juni vanaf 13 uur. Wij waren daar al om 1230 om de tenten goed neer te zetten en de tafels op te stellen. Langzaamaan begonnen steeds meer mensen binnen te komen. Er kwamen in totaal 20 personen die alleen iets lekkers hadden...

Zomerprogramma (tijdelijke) inwoners uit Oekraïne

Na een heel aarzelend begin hebben zich uiteindelijk ca 120 mensen aangemeld en zijn er ruim 80 daadwerkelijk gekomen. Zij hebben rondvaarten gemaakt en gegeten in het Dorpshuis. De kennismaking met Vreeswijk viel in goede aarde. Gezien de grote opkomst hebben we nog...