Logo Nieuwegein Geins Geluk is een onderdeel van de gemeente Nieuwegein

Nieuwegein opvrolijken

Kort na het bericht dat de verpleegtehuizen door Corona werden gesloten kwam De Ruilfabriek in actie! Wat verschrikkelijk voor de inwoners van Nieuwegein. Omdat De Ruilfabriek in nauw contact is met Sarah Dikker (oa bekend van koffietijd) en zij in het programma zat...

Aanschaf AED

In de buurt van het Eendenest was er geen AED openbaar beschikbaar. Een AED is levensreddend en in de buurt is begin dit jaar het initiatief ontstaan om met zijn allen een AED aan te schaffen. Buurtbewoners hebben op soepele wijzen geld bijeengebracht. Daarbij hebben...

Galecopperband

Een wekelijkse bewonersactiviteit voor eenzame en/of licht dementerende mensen die in of rondom de wijk Galecop wonen. Met als doel om voor de mensen in de wijk  gezellige middagen te organiseren op vrijwillige basis. Dit houdt in op creatieve vlak, kooksessies,...

Dorpshuis Fort Vreeswijk

Bewoners uit Vreeswijk hebben het zelfbeheer en de exploitatie van twee gebouwen op het fort op zich genomen om het dorpshuis voor de wijk te kunnen behouden. Zij richten zich op twee pijlers: Zorg en welzijn en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op www.fortvreeswijk.nl...