Logo Nieuwegein Geins Geluk is een onderdeel van de gemeente Nieuwegein

Lantaarnbloembakken Slobeend

De bewoners op de Slobeend hebben een groot saamhorigheidsgevoel. Dat resulteert onder andere in de aanschaf van bloembakken aan de 5 lantaarnpalen op het plein. Afgelopen jaar was 1 lantaarnpaal nog niet voorzien van een bloembak en deze is nu met hulp van Geins...

Bloeiend Nieuwegein – Batau Zuid

Het doel van Bloeiend Nieuwegein is verhoging van de biodiversiteit in de buurt en betrekken van jeugd bij de natuur. Dit is gedaan door verhoging van het bloemenaanbod in de gemeente en zo meer leefruimte te bieden aan bijen en insecten. Er is een grasstrook omgezet...

Nieuwegein opvrolijken

Kort na het bericht dat de verpleegtehuizen door Corona werden gesloten kwam De Ruilfabriek in actie! Wat verschrikkelijk voor de inwoners van Nieuwegein. Omdat De Ruilfabriek in nauw contact is met Sarah Dikker (oa bekend van koffietijd) en zij in het programma zat...

Boomkunstwerk Ringmus

Eén van de twee bomen die gekapt moest worden wegens worteldruk werd “behouden” doordat we daar een boomkunstwerk van hebben laten maken van een Ringmus. Op 30 januari heeft Dave Hamsworth van Treeworks het boomkunstwerk gerealiseerd. Op 23 februari zou het kunstwerk...

Bomenplantdag Tiny Forrest Galecop

Datum: 10 december 2019 Locatie: Lohengrinhof, Zuilenstein Op 10 december 2019 is door IVN een bomenplantdag en ontmoetingsdag georganiseerd voor leerlingen van groep 6 van obs De Toonladder Galecop en buurtbewoners. 51 schoolkinderen, 10 bezoekers en 8 begeleiders...